Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan yang diminta oleh pemohon pada tahun 2020 : NIHIL